Hoofding
Voorblad

Nalatenschappen Oudenaarde 1. Project in aanbouw.

Wilt u direct op zoek gaan? Klik dan hier. Hier kunt u het weinige dat we al hebben al eens opzoeken. Maar eerst een login en paswoord aanvragen als u dit nog niet hebt.

Geschiedenis

In het jaar 2004 kwam onze voorzitter, Carlos Aelvoet, net op pensioen, in het bezit van een digitaal fototoestel. Het begin van de opmars van de digitalisering.

Hij wilde daar direct iets nuttigs mee doen en trok naar het archief in Beveren-Waas. Daar kreeg hij inzage in de akten uit het prille begin van de Registratie in Oudenaarde. Nalatenschappen werden verplicht geregistreerd. Ze werden genoteerd door de erfgenamen zelf, maar die konden meestal niet of niet goed schrijven dus werd dit gedaan door de notaris, een advocaat en soms ook door een herbergier of een andere persoon, als die maar voldoende geletterd was om zo'n akte op te maken. Eigenlijk een praktijk die tot op heden in dezelfde vorm gangbaar is. Die werden dan binnengebracht in het registratiekantoor die al die akten dan bundelde en voorzag van een nummer.

Bladzijde per bladzijde heeft onze voorzitter die gefotografeerd, 6 maanden lang elke werkdag. Duizenden foto's. Met de nodige zorg want zoals je merkt op de foto's waren die boeken in 2004 al in erbarmelijke staat. Om die reden ontbreekt er een periode omdat die niet meer ter beschikking werden gesteld. Thuisgekomen werden die allemaal op CD gezet, 29 stuks in het totaal en heeft hij er een summiere index van gemaakt met de naam van de erflater en een 2e naam, partner, eerste erfgenaam, vader, moeder enz.

De CD's waren ter beschikking in het documentatiecentrum maar werden weinig of niet geraadpleegd wegens "onbekend is onbemind".

Om die reden willen we deze bron wel kenbaar maken voor het grote publiek via onze site. Voor velen zal dit een dankbare aanvulling zijn van hun stamboom en hun familiegeschiedenis. Omdat de volledige documenten soms bestaan uit 1 foto maar soms ook tot 25 foto's, afhankelijk van de grootte van de erfenis, het aantal erfgenamen enzovoort brengen we nu de afzonderlijke foto's tesamen naar telkens 1 .pdf document. We breiden ook de basisindex uit met alle namen en bijhorende plaatsen die in het document voorkomen, voor zover ze leesbaar zijn uiteraard. Zo ontstaat er een mooie database waarbij op naam kan gezocht worden. Als je klikt op download krijg je het betreffende document te zien, die je uiteraard ook kan downloaden. Klik je op info zie je alle gerelateerde namen uit dat document, gaande van ouders tot kinderen, kleinkinderen, schoonkinderen enz. tot eventueel ook de advocaat, de bediende, de notaris enzoverder.

Het is aan de opzoeker om de gevonden informatie te checken in het document en dit af te toetsen aan de geboorte- overlijdens- of andere akten of andere bronnen die de opzoeker al heeft gevonden.

Familiekunde Vlaanderen Regio Vlaamse Ardennen stelt u deze unieke bron gratis ter beschikking. Die is nog niet volledig. Elke week wordt de database groter. Een reden om meermaals terug te komen. Mits u een login en paswoord aanvraagt en dit kunt u hier door deze link te volgen.

Familiekunde